Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

X88B88
22:04
2589 c744
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
X88B88
22:01
X88B88
22:01
0460 684b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
X88B88
22:01
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viairmelin irmelin
X88B88
22:01
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viairmelin irmelin
X88B88
22:00
Reposted fromFlau Flau viadrugs drugs
X88B88
21:59
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
X88B88
21:56
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viairmelin irmelin
X88B88
21:56
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
X88B88
21:55
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
X88B88
21:54
9391 ae29 500
Reposted fromnatory natory viairmelin irmelin
X88B88
21:54
3974 d34a 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
X88B88
21:52
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
X88B88
21:52
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
21:52
3042 1781

They grow up so fast

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin

February 25 2017

X88B88
22:09
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:09
7248 46fe 500
X88B88
22:08
Reposted frommali-nowa mali-nowa viairmelin irmelin
X88B88
22:08
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
22:08
7293 7793

Sandro Botticelli, Primavera 

Reposted fromjohnmaus johnmaus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl