Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

X88B88
22:08
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
X88B88
22:07
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viairmelin irmelin
X88B88
22:07
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viairmelin irmelin
X88B88
22:07
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viairmelin irmelin
X88B88
22:07
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
22:07
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
X88B88
22:07
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
X88B88
22:03
0020 9e97
Reposted fromlaluna laluna viaRozaa Rozaa
X88B88
22:03
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viacytaty cytaty
X88B88
21:52
4104 3cb9
21:46
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
X88B88
21:46
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
X88B88
21:46
2164 184b
Reposted frombilderkram bilderkram viairmelin irmelin
X88B88
21:45
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa
X88B88
21:44
2738 8584
Reposted fromfearnopain fearnopain viaRozaa Rozaa
X88B88
21:43
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
X88B88
21:41
Zachwycamy się pozornym pięknem. Ta obsesja doprowadza tylko do tego, że dziewczyny mają bulimię i nerwicę. „Masz być piękna, szczupła, smukła!” – one są tym zaszczute. Ja teraz znam najpiękniejszych ludzi na świecie, bo prawdziwe piękno jest gdzie indziej. Ten jest piękny, w którym się pali, który ma pasję, miłość. Ile taki sparaliżowany chłopak wie o życiu! Bo inaczej patrzy. Siedzi przykuty do wózka i dopiero widzi, jakie niezwykłe jest życie. A my tego nie wiemy, bo najczęściej zajmujemy się głupotami.
— Anna Dymna
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
X88B88
21:40
Spróbuj powiedzieć to,
nim uwierzysz,
że nie warto mówić "kocham".
Spróbuj uczynić gest,
nim uwierzysz,
że nic nie warto robić.

Nic, naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
— Hey, "Moja i twoja nadzieja"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
X88B88
21:39
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
X88B88
21:39
1758 152f 500
Meat, meet meat.
Reposted fromckisback ckisback viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl